Vizija Misija

Vizija
Naša vizija je biti među prvih pet banaka bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, steći epitet “regionalne sile” koja predstavlja banku rasprostranjenu u regiji, koja je institucija od povjerenja i nudi kvalitetne usluge.

Misija
Naša misija je pridonijeti zdravom rastu ekonomije i bankarskog sektora, te povećanju životnog standarda stanovnika Bosne i Hercegovine, kao i imati glavnu ulogu u jačanju privrednih veza sa Turskom i rastu Turskih ulaganja.
Naš primarni cilj, pri poslovanju sa građanstvom je obezbjediti kvalitet usluga u skladu sa potrebama naših komitenata.
Nudimo širok izbor proizvoda i usluga koje su prilagođene očekivanjima naših domaćih i stranih komitenata.

Naše Vrijednosti

  • Zadovoljstvo klijenata
  • Brza i kvalitetna usluga
  • Iskrenost
  • Stabilnost
  • Poštovanje
  • Disciplina
  • Povjerenje
  • Profesionalan tim