Politika Povjerljivosti

Politika o povjerljivosti

ZiraatBank BH poduzima potrebne mjere kako bi osigurala povjerljivost i sigurnost podataka o klijentima na najvišoj razini u okviru relevantnih zakonskih propisa i u tom smislu na web stranici naše banke i internet podružnici primjenjuje sljedeće:

• Kako bi vršila svoje bankarske aktivnosti i omogućila neprekidno pružanje usluga ZiraatBank BH, putem kanala kao što su generalna direkcija, podružnice, ATM-ovi, internet podružnica i call centar, obrađuje lične podatke koje je prikupila usmeno, pismeno ili elektronskim putem, a sve u svojstvu Lica odgovornog za podatke i u skladu sa zakonom.

• Podaci o klijentima se preko web stranice banke uzimaju samo pri apliciranju za proizvode i usluge, dok se putem internet podružnice naše banke ili korištenjem postojećih evidentiranih podataka mogu vršiti kako aplikacije za proizvode i usluge tako i prodajne transakcije.

• Naša banka pridaje važnost zaštiti privatnosti i sigurnosti ličnih podataka. U skladu s tim, poduzimaju se potrebne tehničke i administrativne sigurnosne mjere za zaštitu ličnih podataka od neovlaštenog pristupa, štete, gubitka ili curenja. Banka nije odgovorna za sigurnost i povjerljivost linkova koji se putem web stranice pružaju za pristup drugim web stranicama. Nećemo prihvatiti odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može nastati kao rezultat pristupa tim web stranicama.

• Svi lični podaci klijenata koji se traže putem web stranice ili internet podružnice banke za prodaju/apliciranje za proizvode i usluge, kao i oni podaci koji se nalaze u sistemu naše Banke i mogu se vidjeti preko internet podružnice ne dijele se s trećim stranama bez klijentovog pristanka. Podaci o klijentima mogu se dijeliti samo s pravnim institucijama i licima ovlaštenim za pristup podacima o klijentima, i to po zaprimanju zahtjeva.

• Zabranjen je pristup trećih strana informacijama koje su naši klijenti unijeli putem web stranice ili internet podružnice. Kako bismo zaštitili povjerljivost ličnih podataka naših klijenata, poduzete su potrebne mjere održavanjem sistema i internetske infrastrukture naše Banke na najsigurnijoj razini.

• Kada to smatra potrebnim naša banka prima usluge podrške od različitih institucija i osigurava da navedene institucije djeluju u skladu sa bančinim standardima i uvjetima o povjerljivosti. Naša banka osigurava da obrađivači podataka s kojima je potpisala ugovor pridaju važnost informacijskoj sigurnosti barem onoliko koliko to i sama čini te da djeluju sa sviješću o uzajamnoj odgovornosti, što također osigurava i ugovorom. U skladu s definicijom navedenom u aktima, obrađivači podataka obrađuju lične podatke samo po nalogu ZiraatBank BH, u okviru ugovora sklopljenog sa ZiraatBank BH te u skladu sa aktima.

• Autorska prava u vezi s informacijama i materijalima na web stranici naše banke i njihovim uređenjem pripadaju ZiraatBank BH. Naša banka zadržava pravo na svim autorskim pravima, registrovanim markama, patentima, intelektualnim i drugim vlasničkim pravima u vezi s informacijama i materijalima na web stranici naše Banke, osim onih koja pripadaju trećim stranama.

Kada naši klijenti/posjetitelji pristupe našoj web stranici znači da prihvataju gore navedene uvjete, a naša banka ima pravo mijenjati i ažurirati uvjete i odredbe u ovom zakonskom upozorenju bez potrebe za prethodnim obavještavanjem.