Akcije

Krediti za uposlenike budžetskih institucija, javnih i državnih preduzeća

Pogodnosti za korisnike ZiraatBank Mastercard kartica

Akcija za uposlenike Ministarstva odbrane i pripadnike Oružanih snaga

Kampanja za penzionere

Akcija "Zdravo"!

ZiraatBank finansiranje za poslovne subjekte iz apotekarske djelatnosti

Krediti za uposlenike firmi koje aktivno posluju sa bankom