Akcije

Krediti za uposlenike budžetskih institucija, javnih i državnih preduzeća

Krediti za finansiranje turističkih aranžmana

Kampanja za penzionere

Krediti za uposlenike firmi koje aktivno posluju sa bankom