TEKUĆI RAČUNI

Tekući račun olakšava vam život!

Želite li dobiti svoj novac i lako ga koristiti, kad god vam zatreba?

Otvorite tekući račun kod nas i iskoristite njegove brojne mogućnosti kreirane da Vam olakšaju život kada to bude potrebno, kroz našu široku mrežu lako dostupnih podružnica i bankomata.

Karakteristike

  • Mogućnost kreiranja „trajnog naloga“ u našim poslovnicama kako biste automatski izvršili plaćanje računa i drugih obaveza iz sredstava dostupnih na vašem tekućem računu;
  • Čak i ako na Vašem računu nema dovoljno sredstava, možete aplicirati za kreditirani tekući račun (prekoračenje po tekućem računu ili overdraft) i tako riješiti svoje potrebe za gotovinom i plaćanjima;
  • Mogućnost vršenja bankarskih transfera.

Iskoristite priliku za uštedu novca u različitim stranim valutama!

Želite li ostvariti uštede u stranim valutama i imati mogućnost pristupa novcu kad god poželite?

Otvorite devizni tekući račun kod nas, za tekući račun lako dostupan na zahtjev putem naše široke mreže ogranaka širom zemlje.
 

Karakteristike

  • Možete izvršiti ino transfere novca putem svog deviznog tekućeg računa.

Potrebna dokumentacija

  • kopija lične karte/pasoša
  • CIPS prijava/prijava o mjestu boravišta, ne strarija od 6 mjeseci original ili ovjerena kopija
  • popunjena pristupnica