Osnovni račun

Osnovni račun je račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija isključivo u KM valuti i koji mogu koristiti fizička lica koja imaju zakonit boravak u BiH, u skladu sa propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište građana, odnosno boravak stranaca u skladu sa propisima o strancima, uključujući i strance koji borave u BiH.