Račun uštede novca

Račun uštede novca je depozitni proizvod koji predstavlja oročenu štednju u KM i EUR valuti namijenjen fizičkim licima uz mogućnost naknadnih uplata sredstava u toku trajanja oročenja.

Prednosti

Fiksne i atraktivne kamatne stope,

Mogućnost naknadnih uplata sredstava u toku trajanja oročenja,

Karakteristike

Dugoročna štednja namijenjena Fizičkim licima,

Štednja se može ugovarati u KM i EUR valuti,

Minimalni iznos za ugovaranje štednje iznosi 100 KM / 50 EUR,

Maksimalan iznos na štednom računu je 200.000 KM / 100.000 EUR,

Raspolaganje sredstvima moguće nakon isteka ugovora.

 

 Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (www.aod.ba).

 

Pregled kamatnih stopa

Štednja sa isplatom kamate po dospjeću depozita

RAČUN UŠTEDE NOVCA U KM

 

NKS (%)

*EKS (%)

1 MJESEC

-

-

3 MJESECA

-

-

6 MJESECI

-

-

12 MJESECI

-

-

13 MJESECI

-

-

18 MJESECI

-

-

24 MJESECA

-

-

36 MJESECI

1,60

1,58

48 MJESECI

1,80

1,75

60 - 108 MJESECI

1,85

1,79

 

RAČUN UŠTEDE NOVCA U EUR/USD

 

NKS (%)

*EKS (%)

1 MJESEC

-

-

3 MJESECA

-

-

6 MJESECI

-

-

12 MJESECI

-

-

13 MJESECI

-

-

18 MJESECI

-

-

24 MJESECA

-

-

36 MJESECI

1,50

1,48

48 MJESECI

1,60

1,56

60 - 108 MJESECI

1,70

1,64

* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM/EUR/USD.