Dječija štednja

Proizvod banke namjenjen maloljetnim licima do navršenih 18 godina.

Osim mogućnosti da uštedite novac koji će vašem dijetetu biti potreban za budućnost, štednjom u našoj Banci pomažete dijetetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem.

Dječija štednja vam omogućava:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Račun možete otvoriti u KM ili EUR valuti bez minimalnog uloga

Pregled kamatnih stopa na dječiju štednju

DJEČIJA ŠTEDNJA U KM

 

NKS (%)

*EKS (%)

1 MJESEC

-

-

3 MJESECA

-

-

6 MJESECI

-

-

12 MJESECI

-

-

13 MJESECI

1,00

1,00

18 MJESECI

1,05

1,05

24 MJESECA

1,35

1,35

36 MJESECI

1,55

1,53

48 MJESECI

1,75

1,71

60 - 108 MJESECI

2,00

1,92

 

DJEČIJA ŠTEDNJA U EUR/USD

 

NKS (%)

*EKS (%)

1 MJESEC

-

-

3 MJESECA

-

-

6 MJESECI

-

-

12 MJESECI

-

-

13 MJESECI

1,00

1,00

18 MJESECI

1,05

1,05

24 MJESECA

1,35

1,35

36 MJESECI

1,55

1,53

48 MJESECI

1,75

1,71

60 - 108 MJESECI

2,00

1,92

*EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM/EUR/USD.

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.