Dječija štednja

Proizvod banke namjenjen maloljetnim licima do navršenih 18 godina.

Osim mogućnosti da uštedite novac koji će vašem dijetetu biti potreban za budućnost, štednjom u našoj Banci pomažete dijetetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem.

Dječija štednja vam omogućava:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Račun možete otvoriti u KM ili EUR valuti bez minimalnog uloga

Pregled kamatnih stopa na dječiju štednju

 

DJEČIJA ŠTEDNJA U KM

PERIOD

NKS

EKS*

1 MJESEC

-

-

3 MJESECA

-

-

6 MJESECI

-

-

12 MJESECI

-

-

13 MJESECI 0.60% 0.60%
18 MJESECI 0.60% 0.60%
24 MJESECA 0,95% 0,95%
36 MJESECI 1,00% 1,00%
48 MJESECI 1,20% 1,18%
60 MJESECI I VIŠE 1.25% 1.22%

 

 

DJEČIJA ŠTEDNJA U EUR/USD

PERIOD

NKS

EKS*

1 MJESEC

-

-

3 MJESECA

-

-

6 MJESECI

-

-

12 MJESECI

-

-

13 MJESECI 0.60% 0.60%
18 MJESECI 0.60% 0.60%
24 MJESECA 0,95% 0,95%
36 MJESECI 1,00% 1,00%
48 MJESECI 1,20% 1,18%
60 MJESECI I VIŠE 1.25% 1.22%

*EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM/EUR/USD.

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.