Gizlilik Politikaları

Gizlilik Politikamızı

ZiraatBank BH ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Bankamız web sitesinde ve internet şubesinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

• ZiraatBank BH bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, şubeler, ATM'ler, internet şubesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

• Bankamız web sitesi üzerinden, yalnızca ürün ve hizmet başvuruları için müşteri bilgileri alınmakta, Bankamız internet şubesi üzerinden ise müşteri bilgileri alınmak suretiyle veya mevcut kayıtlı bilgiler kullanılarak hem ürün ve hizmet başvurusu hem de satış işlemleri yapılabilmektedir.

• Bankamız, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Banka, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

• Banka web sitesi veya internet şube üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Bankamız sisteminde var olan ve internet şube üzerinden görüntülenebilen müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

• Müşterilerimizin web sitesi veya internet şube üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Bankamız sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

• Bankamız, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Bankanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Bankamız, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız ZiraatBank BH'nın talimatları doğrultusunda, ZiraatBank BH ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

• Bankamız web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, ZiraatBank BH 'ye aittir. Bankamız web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Bankamızda saklıdır.

Bankamız web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Bankamız bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.