Plaćanje na rate

Podjela transakcija na rate putem ZiraatBank BH mobile aplikacije

Korisnicima kreditnih kartica se omogućuje podjela na rate transakcija plaćanja roba i usluga (uključujući i internet transakcije) izvršenih na POS terminalima drugih banaka u BiH i inostranstvu. 
Korisnik može podijeliti na rate sve jednokratne proknjižene transakcije u iznosu od 100 KM i preko (do visine raspoloživog limita po kreditnoj kartici), a koje ranije nisu podijeljene na rate.  

Broj rata na koje je moguće podijeliti izvršene transakcije je od 2 do 12 rata. 
Proknjižene transakcije moguće je podijeliti u okviru tekućeg izvoda. Podjelu na rate moguće je izvršiti samo sa karticama čiji status je aktivna. Opcija plaćanja na rate  je dostupna samo za transakcije koje su podobne za podjelu na rate. 

Podjela na rate vrši se putem aplikacije ZiraatBank BH Mobile. Korisnik na ekranu bira broj rata na koje želi podijeliti transakciju, te u zavisnosti od izbora dobija informacije o iznosu rate i pripadajuće naknade, koju snosi korisnik kartice sukladno važećem tarifniku. Jednom definisani broj rata nije moguće naknadno mijenjati. Transakcije koje su predmet otplate na rate, uvećane za naknadu, dospijevaju mjesečno do otplate iznosa u cijelosti.

Za više informacija posjetite najbližu poslovnicu ZiraatBank ili nas kontaktirajte putem web kontakt forme na www.ziraatbank.ba  / komunikacijskog centra za klijente 081920088

*Plaćanje na rate se ne odnosi na plaćanja putem virtualne kartice kao ni za dodatne korisnike.