Domaći Platni Promet

ZiraatBank BH d.d. nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca unutar zemlje putem sistema unutrašnjeg platnog prometa. 

Operacije platnog prometa efikasno se obavljaju preko platnih sistema žiro kliringa (za transakcije do 9.999,99 KM), i RTGS-a (iznosi preko 9.999,99 KM). Poravnanja u žiro kliringu se obavljaju četiri puta dnevno, čime se klijentima garantira brz i pouzdan transfer novca unutar BIH.

Sve platne transakcije se obavljaju na jedinstven način u skladu sa Zakonom o platnim transakcijama FBIH i drugim propisima koje donosi Banka, odnosno nadležne institucije za obavljanje platnog prometa. Provizija za ovu vrstu posla naplaćuje se u skladu sa važećim Tarifnikom usluga Banke za pravna lica.

Uz uslov postojanja pokrića na računu Klijenta, a u skladu sa zakonskim propisima, Banka će zaprimljene naloge izvršiti istog dana prema sljedećem rasporedu: 

  • do 15:30 časova - Plaćanje u korist transakcijskih računa klijenata, otvorenih unutar naše Banke
  • do 15:00 časova - Plaćanje putem RTGS sistema u korist transakcijskih računa u drugim bankama, 
  • do 12:00 časova - Plaćanje putem žiro kliringa u korist transakcijskih računa u drugim bankama. 

Nalozi zaprimljeni nakon navedenih rokova će biti izvršeni sa datumom narednog radnog dana.

Zvanične e-mail adrese Banke za dostavu spiskova i elektronskih fajlova za rasknjizavanje plata kao i drugih plaćanja su: prilivi@ziraatbank.ba i ops@ziraatbank.ba.