Akreditivi

Dokumentarni akreditivi kao instrumenti plaćanja i instrumenti obezbjeđenja bezgotivinskih plaćanja u obavljanju vanjskotrgovinskog poslovanja , uz ostala Pravila i nacionalne zakone koji regulišu ovu tematiku otvaraju se i podliježu opšteprihvaćenim pravilima, publikacija Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive Revizija 2007, PublikacijaMeđunarodne Trgovinske Komore br. 600 (ICC - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No.600).

Akreditiv predstavlja svaki sporazum-aranžman, koji je neopoziv i u kojem akreditivna Banka (banka koja otvara akreditiv) djelujući na zahtjev i u skladu sa instrukcijama klijenta – nalogodavca (uvoznik, kupac), treba da korisniku akreditiva (izvoznik, prodavac u čju je korist akreditiv otvoren), honorira - plati po urednoj (uskladjenoj) prezentaciji dokumenata.

Ugovaranje plaćanja putem dokumentarnog akreditiva otklanja rizik neizvršavanja obaveza isporuke robe (usluge) i placanja, odnosno osigurava

 • izvoznika da će isporučenu robu (uslugu) naplatiti kako to akreditiv navodi, ako su u roku -pravovremeno podneseni uredni dokumenti - u potpunoj saglasnosti sa uslovima akreditiva
 • uvoznika da naručena roba (usluga) neće biti plaćena prije nego što su uredni dokumenti ( u saglasnosti sa uslovima akreditiva i pravovremeno) o isporuci robe budu dostavljeni- podneseni Banci

Postoje razne podjele i vrste akreditiva u praksi, a navodimo pojedine koje možete ugovarati i koristiti prilikom Vašeg poslovanja putem naše Banke:

Prema kretanju robe, uvoz-izvoz

 • Nostro (uvozni)
 • Loro (izvozni) akreditivi

Prema čvrstini obaveze akreditivne banke ili je dodata obavezi akreditivne banke

 • Nekonfirmirani (nepotvrđeni)
 • Konfirmirani (potvrđeni)

Prema trenutku isplate - po načinu plaćanja:

 • po viđenju
 • uz odgođeno plaćanje
 • uz akceptiranje mjenice
 • uz negociranje

Specijalne vrste akreditiva

 • StandBy akreditivi (pričuvni, rezervni) Regulisani Pravilima za Medjunarodnu praksu PO STAND-BY akreditivima ISP98 (International Standby Practice ISP98)

INKASO POSLOVI – Poslovi dokumentarne naplate

Neutralni bankarski poslovi su vrsta bankarskih poslova u kojima se banka ne javlja ni kao dužnik ni kao povjerilac, a pored platnog prometa u zemljii i inostranstvu, u ovu vrstu poslova spadaju i inkaso poslovi.

Inkaso poslovi ili poslovi dokumentarne naplate podrazumijevaju postupak u kojem nalogodavac (vjerovnik, prodavaoc) putem svoje Banke dostavlja ugovorene (odgovarajuće) dokumente banci korisnika (dužnika, kupca). Po prihvatu, banka poziva korisnika da preuzme prezentirane dokumente uz

 • Plaćanje po viđenju (documents against payment (D/P)) ili
 • Akceptiranje mjenice prodavca (documents against acceptance (D/A)) i odloženo plaćanje od strane korisnika

Ovaj instrument se preporučuje prilikom saradnje i obavljanja transakcija (uvoz/izvoz/plaćanje) između dugogodišnjih poslovnih partnera.

Razlikujemo:

 • Nostro dokumentarni inkaso – je instrument međunarodnog plaćanja pri izvozu robe. Banka preuzima dokumenta od strane klijenta i preko inostrane banke zahtijeva plaćanje uz dostavljanje dokumenata korisniku
 • Loro dokumentarni inkaso – je instrument međunarodnog plaćanja pri uvozu robe. Po prijemu dokumenata od inostrane banke, Banka obavještava klijenta o pristiglim dokumentima i otkupu istih uz uslove plaćanja.

Inkaso poslovi su regulisani Jednoobraznim pravilima za inkaso, Publikacija MTK 522 (URC 522)

Upite možete poslati na dokumentarniposlovi@ziraatbank.ba