Auto Krediti

Auto kredit je kredit kojim se finansira kupovina motornog vozila.

Karakteristike:

  • Maksimalan rok otplate 96 mjeseci;
  • Isplata auto kući ili prodavcu na osnovu faktura, predračuna ili kupoprodajnog ugovora;
  • Obavezno kasko osiguranje tokom cijelog perioda otplate.