Informacija za klijente ZiraatBank BH - Fizička lica kao korisnike kredita sa područja RS-a

Poštovani klijenti,

U skladu sa odredbama Člana 154. stav 1. i Člana 148. stav 1. tačka 2. Zakona o bankama RS te u vezi sa relevantnom odredbom Ugovora o kreditu, kojom se utvrđuje dole navedeno pravo klijenta na informisanje o stanju njegovog/njenog kreditnog zaduženja, ovim putem ZiraatBank BH d.d.  obavještava svoje klijente, fizička lica kao korisnike kredita, da imaju pravo da se obrate u najbližu poslovnicu Banke, odnosno poslovnicu gdje im je odobren i plasiran kredit te zatraže i, bez naknade, dobiju pisani izvod o stanju njihovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate, kao i iznosu preostalog duga.