EURIBOR DEĞERİ

EURIBOR DEĞERİ

Bankanın değişken faiz oranını hesaplamasında uyguladığı EURIBOR fiyatının değeri.

Bankanın 01.11.2019 – 01.05.2020 tarihleri arasındaki dönemde uygulayacağı altı aylık EURIBOR (baz faiz endeksinin değeri) 01.10.2019 tarihi itibariyle % -0,387 olacaktır.NOT: 

*Baz faiz endeksi değerinin (EURIBOR) olumsuz olması durumunda, baz faiz endeksi hesaplama sırasında “0“ değer olarak dikkate alınacaktır.

Baz faiz endeksinin %6 üzerinde olması durumunda, hesaplama sırasına baz faiz endeksi olarak azami %6 alınacaktır .