Dječija Štednja

DJEČIJA ŠTEDNJA

Proizvod banke namjenjen maloljetnim licima do navršenih 18 godina.

Osim mogućnosti da uštedite novac koji će vašem dijetetu biti potreban za budućnost, štednjom u našoj Banci pomažete dijetetu da od najranijeg uzrasta nauči da štedi i odgovorno raspolaže novcem.

Dječija štednja vam omogućava:

  • Besplatno otvaranje računa,
  • Novac možete polagati na račun kad god to želite,
  • Račun možete otvoriti u KM ili EUR valuti bez minimalnog uloga

Pregled kamatnih stopa na dječiju štednju

DJEČIJA ŠTEDNJA KM/EUR

PERIOD/VALUTA

NKS

EKS

 13 MJESECI

1,00%

1%

 24 MJESECA

1,20%

1.2%

 36 MJESECI

1,50%

1.48%

 48 MJESECI

1,60%

1.56%

 60 MJESECI

1,70%

1.64%

 72 MJESECA

1,80%

1.72%

 84 MJESECA

1,90%

1.8%

 96 MJESECI

2,00%

1.87%

* EKS izračunata na iznos depozita 30.000,00 KM ili 30.000 EUR-a

Izražene su nominalne kamatne stope na godišnjem nivou, fiksne u periodu trajanja oročenja.

Informacioni List