Ziraat Bank BH akcija kredita “A+”

Ziraat Bank BH akcija kredita “A+”
Krediti za energetsku efikasnost: Vaša ekološka investicija u budućnost!

ZiraatBank BH d.d pripremila je posebne uslove kreditiranja sa namjerom finansiranja nabavke robe, mašina – opreme i materijala iz kategorije efikasnosti A+ u cilju unapređenja energetske efikasnosti, smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i stvaranja ekološki prihvatljivih izvora finansiranja. Bez naknade za obradu kredita i uz fiksnu kamatnu stopu već od 1,99%.

NENAMJENSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE

  • Maksimalan iznos kredita do 50.000 KM,
  • Maksimalan rok otplate 10 godina
  • FIKSNA nominalna kamatna stopa već od 1,99% (EKS 3,33%)* (fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita)

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/
Iznos u KM

1 godina

3 godina

5 godina

7 godina

10 godina

10.000,00

842 291 184 139 105

20.000,00

1.684 582 368 278 210

30.000,00

2.527 872 552 417 315

40.000,00

3.369 1.163 736 556 420

50.000,00

4.212 1.454 921 695 525

*EKS 3,33% je izračunat na iznos kredita 50.000,00 KM i period otplate 12 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu 1,99%. U izračun EKS-a uključeni su troškovi naknade za vođenje kreditnog računa, troškovi kupovine mjenice, troškovi izvještaja iz CRK-a i polica osiguranja.

Dodatni proizvodi uz kredit:

  • Kreditna kartica
  • Mobilno bankarstvo

Za više informacija posjetite najbližu poslovnicu ZiraatBank ili nas kontaktirajte putem web kontakt forme na www.ziraatbank.ba  / komunikacijskog centra za klijente 081920088