Skraćeno radno vrijeme

Poštovani,

Radi nastupajućih Novogodišnjih praznika te zbog računovodstvenog zaključenja 2022. godine, obavještavamo vas da će poslovnice ZiraatBank BH na datum 30.12.2022 godine imati skraćeno radno vrijeme do 13:00h u radu sa klijentima.

Svi zaprimljeni nalozi platnog prometa koji se šalju prema drugim Bankama do petka 30.12.2022 godine biti će realizovani po rasporedu kako slijedi:

  • Unutrašnji platni promet u periodu do 13:00h
  • Ino platni promet u periodu do 11:00h

Nalozi koji se dostave u gore definisanom roku biti će izvršeni sa datumom valute u 2022. godini. Svi ostali nalozi platnog prometa zaprimljeni nakon definisanog roka biti će izvršeni sa datumom valute u 2023. godine.

Nalozi putem Internet/elektronskog bankarstva biti će realizovani po rasporedu kako slijedi:

  • Unutrašnji platni promet u periodu do 13:00h
  • Ino platni promet u periodu do 11:00h

Sve konverzije pravnih lica se mogu realizovati do petka, 30.12.2022. do 11:00h, putem elektronskog bankarstva do 11:00h

Prvi radni dan poslovnica u Federaciji BiH je 04.01.2023. godine, a prema trenutnim informacijama prvi radni dan poslovnica u Republici Srpskoj je 03.01.2023. godine.

Želimo Vam sretnu i uspješnu nastupajuću 2023. godinu, Vaša ZiraatBank BH