Obavijest za klijente sa statusom "nerezidenti"

Poštovani klijenti,

u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima te internim aktima ZiraatBank BH dd, obavještavamo vas da je neophodna obnova statusne dokumentacije, jednom godišnje, najkasnije do 31.03. tekuće godine.

Navedena dokumentacija obuhvata:

-  Izvod iz upisa u registar domicilne države,

-  Rješenje nadležnog ministarstva,

-  Ispravno popunjen karton deponovanih potpisa,

-  Zahtjev/i za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta I promjenu adrese stana na obrascu PBA-1,

-  Poreska uvjerenja (ako je mijenjano sjedište pravnog lica),

-  Identifikacioni dokument (pasoš)  I Odobrenje za boravak nerezidenta – fizičkog lica, u slučaju isteka roka važenja prethodno dostavljenog dokumenta,

       - Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj se obavlja registrovana djelatnost,

       - Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

Nadamo se da ćete, na obostrano zadovoljstvo, na vrijeme izvršiti navedenu obavezu, obzirom da je Banka u suprotnom dužna postupiti u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u banci, odnosno informisati  Federalno ministarstvo finansija - Devizni odjel Finansijske policije, te blokirati korištenje sredstava na računu kao i nove prilive.