Krediti za uposlenike budžetskih institucija, javnih i državnih preduzeća

KREDITI SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM ZA CIJELO VRIJEME TRAJANJA OTPLATE KREDITA

ZiraatBank BH d.d. je pripremila posebne uslove kreditiranja namijenjene cijenjenim klijentima – uposlenicima BUDŽETSKIH INSTITUCIJA, JAVNIH I DRŽAVNIH PREDUZEĆA, od kojih posebno izdvajamo:

NENAMJENSKI KREDITI

 • Maksimalan iznos kredita do 50.000 KM,
 • Maksimalan rok otplate 10 godina
 • FIKSNA nominalna kamatna stopa već od 2,39% (EKS 4,49%)* (fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita)

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

1 godina

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000,00

844

291

182

136

103

20.000,00

1.688

582

366

272

205

30.000,00

2.532

872

547

409

308

40.000,00

3.377

1.163

729

545

411

50.000,00

4.221

1.454

912

681

513

* EKS 4,49% je izračunata na iznos od 50.000,00 KM na rok otplate 36 mjeseci uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 2,99%. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenice, troškovi pribavljanja izvještaja iz CRK i troškovi police osiguranja.

STAMBENI KREDITI

 • Stambeni krediti namijenjeni za kupovinu nekretnine/stambene jedinice
 • FIKSNA nominalna kamatna stopa već od 1,79%  (EKS 3,58%*)
 • Maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

3 godine

5 godine

10 godina

12 godina

15 godina

50.000,00

1.441

892

492

435

377

100.000,00

2.881

1.783

984

870

754

150.000,00

4.322

2.675

1.476

1.305

1.131

200.000,00

5.763

3.566

1.967

1.740

1.509

250.000,00

7.203

4.458

2.459

2.175

1.886

*EKS 3,58% je izračunata na iznos od 100.000,00 KM na rok otplate 36 mjeseci uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 2,39%. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenice, troškovi pribavljanja CRK, troškovi osiguranja, trošak pribavljanja ZK i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

AUTO KREDITI

 • Auto krediti namijenjeni za kupovinu novog ili polovnog motornog vozila
 • FIKSNA nominalna kamatna stopa već od 2,29%  (EKS 9,90%*)
 • Maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
 • Maksimalan tok otplate 96 mjeseci

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

1 godina

3 godine

5 godina

7 godina

8 godina

10.000,00

844

290

182

136

123

20.000,00

1.687

581

364

271

246

30.000,00

2.531

871

546

407

368

40.000,00

3.375

1.161

727

543

491

50.000,00

4.219

1.452

909

679

614

*EKS 9,90% je izračunata na iznos od 50.000,00 KM na rok otplate 36 mjeseci uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 2,89%. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenice, troškovi pribavljanja CRK,  troškovi upisa u Registar zaloga i  polica kasko osiguranja.

Posjetite najbližu poslovnicu ZiraatBank i provjerite našu ponudu ostalih kreditnih proizvoda i to: krediti za refinansiranje, hipotekarni krediti, krediti za otkup/refinansiranje stambenih kredita u drugim bankama uz fiksne nominalne kamatne stope.

Dodatni proizvodi uz kredit:

 • Tekući račun i debitna kartica   
 • Prekoračenje po tekućem računu – overdraft
 • Kreditna kartica
 • Mobilno bankarstvo