Krediti za finansiranje turističkih aranžmana

PRIUŠTITI ODMOR IZ SNOVA JE LAKO, A ZIRAATBANK ZNA KAKO!

Nikada nije bilo lakše ostvariti svoje putovanje i odmor iz snova uz najpovoljnije kredite ZiraatBank za finansiranje godišnjeg odmora uz fiksnu kamatnu stopu. Odaberite destinaciju po Vašoj želji, a ZiraatBank će se pobrinuti da finansijski dio ne bude prepreka ostvarivanju Vaših snova.

Uslovi kreditiranja:

  • Maksimalan iznos: 15.000,00 KM
  • Maksimalan rok otplate: 24 mjeseca
  • BEZ naknade za obradu kredita
  • BEZ naknade za vođenje kreditnog račun

Destinacija

Kamatna stopa

Türkiye

Fiksna NKS 1,69% (EKS 1,78%)

Ostale destinacije

Fiksna NKS 1,99% (EKS 2,09%)

* EKS je izračunata na iznos od 15.000,00 KM na rok otplate 24 mjeseca uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključen je trošak kupovine mjenice i pribavljanja izvještaja iz CRK-a.

Troškovi koji će biti kreditirani:

  • Hotelski aranžman i svi hotelski troškovi definisani po fakturi + avionska karta (u skladu sa ispostavljenom fakturom/ugovorom o putovanju/vaučerom ili drugim relevantnim dokumentom turističke/putne agencije)
  • Omogućeno finansiranje dodatnih pratećih troškova u maksimalnom iznosu od 20% gore navedenih stavki.

Akcijski uslovi kreditiranja su namijenjeni za postojeće i nove korisnike kreditne kartice i mobilnog bankarstva ZiratBank BH d.d.

Informativni pregled anuiteta

Iznos/Rok otplate

6

12

18

24

3.000,00

502

252

169

127

5.000,00

837

420

282

212

7.000,00

1.172

589

394

297

10.000,00

1.675

841

563

424

15.000,00

2.512

1.261

845

636