Kampanja za uposlenike institucija obrazovanja

NENAMJENSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE

 • Kredit namijenjen za refinansiranje kreditnih obaveza, kao i za ostale namjene za koje nije potrebno dokazivati utrošak sredstava, sa nominalnom kamatnom stopom već od 2,69% (EKS 3,98%)*
 • Maksimalan iznos kredita do 50.000 KM
 • Maksimalan rok otplate do 10 godina

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

2 godine

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000,00

428

290

183

136

103

20.000,00

857

580

366

271

206

30.000,00

1.285

870

550

407

309

40.000,00

1.714

1.160

733

543

412

50.000,00

2.142

1.449

916

679

516

* EKS 3,98% je izračunata na iznos od 50.000,00 KM na rok otplate 24 mjeseca uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 2,69%. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenice, troškovi pribavljanja izvještaja iz CRK-a i troškovi police osiguranja. Obrada kredita iznosi 0,50%.

Dodatni proizvod uz kredit

 • Tekući račun i debitna kartica (u svrhu primanja plate preko računa u Banci)   
 • Prekoračenje po tekućem računu – overdraft
 • Kreditna kartica
 • Digitalno bankarstvo

STAMBENI I HIPOTEKARNI KREDITI

 • Stambeni krediti namijenjeni za kupovinu nekretnine/stambene jedinice ili refinansiranje stambenih kredita u drugim bankama, te krediti uz hipoteku namijenjeni za finansiranje različitih potreba klijenata, sa nominalnom kamatnom stopom već od 1,69%  (EKS 2,24%*)
 • Maksimalan iznos kredita do 200.000,00 KM, u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
 • Stambeni krediti se ugovaraju sa rokom otplate do 25 godina i hipotekarni do 20 godina

Informativni pregled anuiteta

Rok otplate/

Iznos u KM

5 godina

10 godina

15 godina

20 godina

25 godina

50.000,00

870

457

347

290

250

100.000,00

1.739

914

695

579

500

150.000,00

2.609

1.371

1.042

869

750

200.000,00

3.479

1.829

1.390

1.159

1.000

*EKS 2,24% je izračunata na iznos od 200.000,00 KM na rok otplate 60 mjeseci uz promjenjivu nominalnu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja CRK-a, troškovi osiguranja, trošak pribavljanja ZK i ostali troškovi konstituisanja hipoteke. Obrada kredita iznosi 0,50%.

Dodatni proizvod uz kredit

 • Tekući račun i debitna kartica (u svrhu primanja plate preko računa u Banci)   
 • Prekoračenje po tekućem računu – overdraft
 • Kreditna kartica
 • Digitalno bankarstvo