Ostalo

Tarifnik usluga ZiraatBank BH za fizička lica se primjenjuje od 01.01.2022. godine.