Ostalo

Obavještavamo Vas da je ZiraatBank promijenila visinu mjesečne naknade za vođenje računa depozita po viđenju (a vista račun), tako da umjesto dosadašnje naknade u iznosu od 1,50 KM nova naknada za vođenje ove vrste računa iznosi 2,50 KM, a ista će početi primjenjivati počev od 31.01.2023. godine. Napominjemo da se mjesečna naknada ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti po računu.