Informacija o privremenim mjerama / olakšicama za otplatu kredita

Cijenjeni klijenti,

Kako bismo umanjili  nepovoljne ekonomske posljedice na naše klijente a koje je, kako u našoj zemlji tako i u cijelom svijetu, uzrokovala epidemija virusa COVID-19, odlučili smo se za primjenu posebnih olakšavajućih mjera, i to:

- moratorijum, 

- modifikacija i 

- ostale prihvatljive posebne mjere.

Gore navedene posebne mjere moći će koristiti fizička lica, samostalni poduzetnici i privredna društva koja kod naše Banke koriste kredit a koja su direktno ili indirektno pogođena nepovoljnim ekonomskim posljedicama uzrokovanim epidemijom virusa COVID-19. 


Klijenti koji žele koristiti posebne olakšavajuće mjere svoje prijave mogu podnijeti na jedan od slijedećih načina: 

- tako što će isprintati obrazac prijave/izjave koji se može preuzeti na linkovima (Pravna lica i Fizička lica) i popunjeni obrazac dostaviti putem interneta,

- tako što će isprintati i popuniti obrazac prijave/izjave koji se može preuzeti ispod i poslati u svoje podružnice-filijale. 


Nakon što budu zaprimljeni, obrasci prijave će se po hitnom postupku razmotriti i klijenti će biti kontaktirani. 

Naši klijenti trebaju  da „Obrazac Obavještenja Covid“ koji je ranije poslan od strane nadležne filijale prihvate ili odbiju na način da isti isprintaju obrazac 'prihvat ponude' i nakon toga potpisan dostave pripadajućoj filijali/podružnici ili navedenu formu popunite putem linka. (U sistemu popunjeni obrasci trebaju biti potpisani od strane ugovornih strana (dužnik, jemac, solidarni jemac ako ih ima), te je obrasce potom potrebno proslijediti našim podružnicama).

Želimo vam dati do znanja da će ZiraatBank BH dd, koja uz svoje usluge nastoji da bude 'Više od banke', nastaviti da u svakoj situaciji bude uz svoje cijenjene klijente i da podržava ekonomiju Bosne i Hercegovine te vam želimo puno zdravlja. 

S poštovanjem,