Internet bankarstvo - fizička lica

Sigurno pristupite svom računu pomoću internet bankarstva i veoma lako obavljajte svoje bankarske transakcije.

Pomoću našeg internet bankarstva možete obavljati sve bankarske transakcije sa bilo kojeg mjesta, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

Koristeći ovu uslugu možete obavljati mnoge bankarske transakcije uz mnogo niže naknade i povoljnije cijene, bez redova i čekanja.


Funkcionalnosti usluge:

- Pregled stanja i prometa po tekućem računu

- Pregled stanja štednih računa

- Pregled stanja kartičnih računa

- Pregled stanja kreditnih računa

- Prenos sredstava na vlastite KM i devizne račune 

- Prenos sredstava na račune pravnih i fizičkih lica unutar Banke

- Prenos sredstava na račune pravnih i fizičkih lica u drugim bankama u BiH

- Plaćanje računa javnih prihoda

- Konverziju sredstava sa vlastitog deviznog računa na KM račun i obrnuto (usluga mjenjačnice) po kupoprodajnom kursu Banke

- Pregled statusa elektronskih naloga

- Razmjenu elektronskih poruka sa Bankom

- Uvid u kursnu listu Banke i konvertor valuta 


Za korištenje usluge internet bankarstva, dovoljno je imati račun u banci i podnijet zahtjev za navedenu uslugu u najbližoj poslovnici.