Auto Krediti

Samo korak do novog vozila!

Auto krediti - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, kojima se finansira kupovina motornog vozila, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Obezbjeđenje -  zalog na pokretnu imovinu i mjenice, kao i druga sredstva obezbjeđenja po potrebi.

  • Maksimalan rok otplate - do 96 mjeseci
  • Kamatna stopa             4,19% (fiksna)               (EKS 6,08%)
  • Naknada za obradu kredita 1,00% 

 

*Prilikom izračuna EKS uzeta je u obzir kamata po kreditu za cijelo vrijeme otplate na kredit u iznosu od 15.000,00 KM i rok otplate 96 mjeseci, te troškovi naknade za obradu kredita, trošak vođenja kreditnog računa, trošak mjenice, trošak procjene vrijednosti automobila, trošak pribavljanja CRK.