Akcijski Stambeni Krediti

Akcija Stambenih kredita

Želite li stan u novoj godini?

Stambeni krediti sa FIKSNOM KAMATNOM STOPOM tokom cijelog otplatnog perioda!

Namjena - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, čija namjena je finansiranje kupovine stambene jedinice, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata kredita- vrši se na način da se kreditna sredstva isplaćuju na račun prodavca nekretnine, po osnovu kupoprodajnog ugovora, uz mogućnost gotovinske isplate do 30%

Iznos kredita - determiniran je visinom mjesečnih primanja na način da se primjenjuje kriterij da mjesečni anuitet podnosioca zahtjeva ne smije prelaziti ½ redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista ne prelaze iznos od 1000,00KM, odnosno 2/3 redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista prelaze iznos od 1000,00KM.

Rok otplate

NKS (fiksna)

EKS*

Do 1 godine

1,99%

3,82%

Od 2 do 5 godina

3,39%

3,89%

Od 6 do 12 godina

3,69%

3,95%

  • Naknada za obradu kredita 0,50 % od odobrenog iznosa kredita
  • Naknada za vođenje kreditnog računa 2,00 KM mjesečno
  • Obezbjeđenje – nekretnina koja se kupuje, ili druga adekvatna nekretnina uz obaveznu policu osiguranja iste vinkuliranu u korist Banke za sve vrijeme otplate kredita, kao i druga sredstva obezbjeđenja. Omjer iznosa kredita i procijenjene vrijednosti hipoteke 1:1,3

Napomena

*EKS za stambeni kredit izračunata je na iznos 200.000 KM za periode otplate do 5 godina i na iznos 300.000 KM na period 12 godina, uz navedene kamatne stope. U izračun efektivne kamatne stope je uključena naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja CRK izvještaja, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje