Fibula

NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA FINANSIRANJE ODMORA

ZiraatBank BH u saradnji sa Fibula AIR Travel Agency d.o.o. Vam nudi kredite po sljedećim uslovima:

Namjena - kratkoročni namjenski krediti, čija namjena je finansiranje godišnjih odmora, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata kredita - vrši se na način da se kreditna sredstva isplaćuju na račun izvršioca usluge (FIBULA), po osnovu osnovu predračuna/profakture/fakture izdate od strane Fibula AIR Travel Agency.

  • Iznos kredita - Do 10.000 KM
  • Maksimalan rok otplate - Do 12 mjeseci
  • Kamatna stopa 0,00% (EKS 5,78%)*
  • Naknade (jednokratno)
  • Naknada za vođenje kreditnog računa: Bez naknade
  • Naknada za obradu kredita: 3,00%
  • Obezbjeđenje – Mjenica korisnika kredita

Anuiteti su zaokruženi i informativne prirode. Za precizni izračun i više informacija obratite se u najbližu poslovnicu ZiraatBank BH.

Napomena

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je obračunata na iznos 5.000 KM, i maksimalni rok otplate 12 mjeseci sa naknadom za obradu 3,00%.

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje