Filijale

Grane

Naziv filijale/ATM'a

Filijala/podružnica Banja Luka

Adresa: Nikole Pašića 18
Tel: +387 51 922 020
Fax: +387 51 922 030
pon-pet: 8:30-18:30
sub.: 9:00-13:00

Filijala/podružnica Bijeljina

Adresa: Nikole Tesle 8
Tel: +387 55 220 611
Fax:
pon-pet: 8:30-17:00
sub: 9:00-13:00

Filijala/podružnica Brčko

Adresa: Bulevar Mira 10/J
Tel: +387 49 230-081
Fax: +387 49 230 021
pon-pet: 8:30-17:00
sub.: 9:00-13:00

Filijala/podružnica Srebrenica

Adresa: R. Selmanagića-Crnog 1
Tel: +387 56 445 020
Fax: +387 56 440 708
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Butmir

Adresa: I.Š. Butmir EUFOR Base / Sarajevo
Tel: +387 33 452 284
Fax: +387 33 452 437
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Cazin

Adresa: Bošnjačkih šehida bb
Tel: +387 37 515 154
Fax: +387 37 539 169
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Donje Moštre

Adresa: ul. Šareni hanovi bb, 71305 Donje Moštre
Tel: +387 32  921 401
Fax: +387 32 740 013
Pon.-Pet.: 8:30-17:00

I.Š. Gračanica

Adresa: Alije Izetbegovića 1
Tel: +387 35 700 135
Fax: +387 35 702 255
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Hadžići

Adresa: Hadželi 161
Tel: +387 33 428 330
Fax: +387 33 428 235
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Kakanj

Adresa: Alije Izetbegovića bb
Tel: +387 32 557 050
Fax: +387 32 557 053
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Konjic

Adresa: Maršala Tita 72
Tel: +387 36 735 871
Fax: +387 36 725 864
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Lukavac

Adresa: Prva Ulica 1
Tel: +387 35 550 195
Fax: +387 35 556 615
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Maglaj

Adresa: Liješnica bb
Tel: +387 32 609 600
Fax: +387 32 609 601
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Srebrenik

Adresa: 21. Srebreničke brigade bb
Tel: +387 35 647 360
Fax: +387 35 647 380
pon-pet: 8:30-17:00

I.Š. Visoko

Adresa: Ul. Branilaca bb
Tel: +387 32 731 890
Fax: +387 32 731 931
pon-pet: 8:30-17:00

IŠ Centar Tuzla

Adresa: Prve inženjerijske brigade bb, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 319 690
Fax: +387 35 257 256
Pon-Pet: 8:30-17:00

IŠ Mostar

Adresa: Bišće polje bb  (TC Hercegovinapromet)
Tel: +387 36 951 400
Fax: + 387 36 506 262
pon-pet: 8:30-17:00
sub: ne radi

IŠ Sanski Most

Address: Trg ljiljana bb
Tel: +387 37 689 100
Fax: +387 37 684 050
Mon.-Fri.: 8:30-17:00

Korporativna podružnica

Adresa: Zmaja od Bosne 47c  / Sarajevo
Tel: +387 33 955 075
Fax: +387 33 525 707
pon-pet: 8:30-17:00

Podružnica Bihać

Adresa: Harmanski Sokak bb
Tel: +387 37 229 010
Fax: +387 37 229 013
pon-pet: 8:30-17:00
sub: 9:00-13:00

Podružnica Dobrinja

Adresa: Branilaca Dobrinje 4A
Tel: +387 33 766 255
Fax: +387 33 451 807
pon-pet: 8:30-17:00
sub.: 9:00-13:00

Podružnica Ferhadija

Adresa: Ferhadija 29
Tel: +387 33 955 115
Fax: +387 33 440 062
pon-pet: 8:30-18:00
sub: 9:00-13:00

Podružnica Goražde

Adresa: Seada Sofovića Sofe 16
Tel: +387 38 241 550
Fax: +387 38 240 135
pon-pet: 8:30-17:00

Podružnica Ilidža

Adresa: Rustempašina 25
Tel: +387 33 761 340
Fax: +387 33 761 341
pon-pet: 8:30-18:00
sub: 9:00-13:00

Podružnica Jelah

Adresa: Ul. Titova br. 8
Tel: +387 32 656 330
Fax: +387 32 666 447
pon-pet: 8:30-17:00
sub: 9:00-12:30

Podružnica Mostar

Adresa: Mladena Balorde 2
Tel: +387 36 501 650
Fax: +387 36 501 652
pon-pet: 8:30-18:30
sub: 9:00-13:00

Podružnica Novi Grad

Adresa: Trg Solidarnosti 2
Tel: +387 33 767 740
Fax: +387 33 460 348
pon-pet: 8:30-17:00

Podružnica Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne 47c
Tel: +387 33 955 107
Fax: +387 33 557 265
pon-pet: 8:30-17:00

Podružnica Travnik

Adresa: Bosanska 195
Tel: +387 30 541 292
Fax: +387 30 541 297
pon-pet: 8:30-17:00
sub: 9:00-13:00

Podružnica Tuzla

Adresa: 15 Maja bb
Tel: +387 35 257 505
Fax: +387 35 277 256
pon-pet: 8:30-18:00
sub: 9:00-13:00

Podružnica Vogošća

Adresa: Jošanička 27do
Tel: +387 33 424 576
Fax: +387 33 424 566
pon-pet: 8:30-17:00

Podružnica Zenica

Adresa: M Seida Serdarevića 21a
Tel: +387 32 241 241
Fax: +387 32 241 244
pon-pet: 8:30-17:00
sub: 9:00-13:00