E-Banking

Posredstvom ove usluge klijenti imaju slijedeće mogućnosti:

  • Obavljati KM plaćanja i konverzije;
  • Izvodi po svim računima i njihovo štampanje;
  • Pregled stanja i prometa po računima;

Za pristup usluzi E-Bankinga potrebno je slijedeće:

  • da Korisnik ima otvoren KM i/ili devizni račun u Banci, kao i
  • da potpiše pristupnicu za e-banking koja se može preuzeti u poslovnicama Banke

Uputstvo za e-banking možete pregledati ovdje.

Opšti uslovi Korištenja usluge elektronskog bankarstva (hal e-bank) za Fizicka lica.pdf