Renoviranje

Krediti za građevinsku dogradnju, renoviranje i adaptaciju

Krediti za građevinsku dogradnju, renoviranje i adaptaciju - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, čija je namjena finansiranje radova koji se izvode na postojećoj nekretnini kao i za finansiranje izgradnje novog stambenog objekta, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata - vrši se na način da se sredstva isplaćuju na osnovu faktura ili druge predočene prihvatljive dokumentacije, uz mogućnost gotovinske isplate do 30% od iznosa kredita, max. do 60.000,00KM.

Iznos - determiniran je visinom mjesečnih primanja na način da se primjenjuje kriterij da mjesečni anuitet podnosioca zahtjeva ne smije prelaziti ½ redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista ne prelaze iznos od 1000,00KM, odnosno 2/3 redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista prelaze iznos od 1000,00KM.

Maksimalan rok otplate - 240 mjeseci sa mogućnošću odobravanja grace perioda od 6 mjeseci.

Obezbjeđenje - hipoteka na nekretnini, jemstvo fizičkog lica, prvoklasni kolateral u vidu novčanog depozita, zalog na pokretnu imovinu i vrijednosne papire, jemstvo pravnog lica, kao i druga sredstva obezbjeđenja.

Informacioni List

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje.