Kreditna linija za MSP, obrtnike i fizička lica

Imajući u vidu uspješnost implementacije prethodne i još uvijek aktuelne Kreditne linije, uspostavljene 2012. godine, u iznosu od 100 miliona EUR, a sa primarnim ciljem jačanja BH ekonomije, podrške održivom povratku i otvaranju novih radnih mjesta, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. je obezbijedila i drugu Kreditnu liniju, u iznosu od 50 miliona EUR.

Cilj implementacije ove Kreditne linije je pružanje podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) na području cijele Bosne i Hercegovine, kroz obezbjeđenje povoljnijih uvjeta dostupnosti finansijskih sredstava, što će za posljedicu imati proširenje poslovnih aktivnosti, održavanje i povećanje zaposlenosti i poboljšanje ekonomskih prilika, te stvaranje povoljnije poslovne klime u cijeloj BiH.

Sredstva iz Kreditne linije će se odobravati uz povoljne kamatne stope na maksimalan period otplate do 10 godina, uz mogućnost odgode plaćanja glavnice do 24 mjeseca.

Iz sredstava ove Kreditne linije ne mogu se finansirati državne institucije i preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni finansijske institucije, uključujući i banke.

Svi zainteresirani svoje aplikacije mogu dostaviti u najbližu poslovnicu ZiraatBank BH d.d. , a na našoj web stranici se može pronaći pregled cjelokupne mreže poslovnica kao i kontakti.