Autokrediti

Auto krediti - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, kojima se finansira kupovina motornog vozila od strane fizičkog lica, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata - vrši na način da se kreditna sredstva isplaćuju na račun auto kuće – prodavca motornog vozila ili na račun fizičkog lica koje vrši prodaju motornog vozila, a sve na osnovu validne dokumentacije.

Iznos - determiniran je visinom mjesečnih primanja na način da se primjenjuje kriterij da mjesečni anuitet podnosioca zahtjeva ne smije prelaziti ½ redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista ne prelaze iznos od 1000,00KM, odnosno 2/3 redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista prelaze iznos od 1000,00KM.

Maksimalan rok otplate - 72 mjeseca sa mogućnošću odobravanja grace perioda od 6 mjeseci.

Obezbjeđenje - hipoteka na nekretnini, jemstvo fizičkog lica, prvoklasni kolateral u vidu novčanog depozita, zalog na pokretnu imovinu i vrijednosne papire, jemstvo pravnog lica, kao i druga sredstva obezbjeđenja.

Informacioni List

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje.