Kartice

ZiraatBank BH d.d Vam nudi debitne i kreditne kartice koje Vam omogućavaju pristup Vašim računima 24 sata dnevno bilo gdje na svijetu, pružaju podršku kada su Vam potrebna dodatna novčana sredstva, te omogućavaju jednostavnije i preciznije praćenje Vaše potrošnje.

Kartice ZiraatBank BH d.d donose Vam sljedeće prednosti:

 • Sa sobom više ne morate nositi novčanik sa gotovinom;
 • Ne morate vršiti konverziju valuta u inozemstvu;
 • Plaćanje je jednostavnije i sigurnije;
 • Mjesečni izvod koji dobivate na Vašu adresu omogućava Vam pregled i kontrolu Vaših transakcija, a time i bolji uvid u Vaše finansije i potrošnju!

VAŽNA NAPOMENA

 • Prilikom uplata na debitne kartice/ kreditne kartice, molimo Vas da koristite isključivo broj transakcijskog računa koji je naznačen na našem portalu.
 • Uplatom na ovaj način, novac se brzo evidentira na računu i u kratkom vremenskom roku postaje dostupan vlasniku računa.

IZGUBLJENE / UKRADENE KRATICE -korisnik je obavezan da preuzme sve mjere predostrožnosti kako bi zaštitio svoju karticu od moguće zloupotrebe.

Obavezno je odmah prijaviti gubitak / krađu kartice na telefon:

KARTIČNI POZIVNI CENTAR

+387 33 252 243
+387 33 252 244

U slučaju da su gore navedeni brojevi zauzeti odmah pozovite naš dežurni telefon: +387 61 181 832 ili +387 61 891 053

Molimo da obratite pažnju na slijedeće prilikom upotrebe vaših kreditnih kartica:

 • Ne dajite šesnaestocifreni broj naveden na kartičnoj plastici trećim osobama – tako povećavate sigurnost zaštite podataka na kartici i smanjujete mogućnost zloupotrebe.
 • PIN je Vaš tajni identifikacioni broj koji treba pažljivo čuvati i ne saopštavati ga drugima.
 • Čuvajte svoj primjerak računa da bi ste ga uporedili sa dostavljenim izvještajem obavljenih transakcija. Uništite ga nakon izvršene provjere.
 • Ne dozvolite da drugi koriste Vašu karticu.
 • U slučaju da vam je potrebna pomoć obratite se našoj najbližoj poslovnoj jedinici.
 • U slučaju da bankomat "proguta" i zadrži vašu kreditnu karticu (izvan radnog vremena poslovnice ili tokom vikenda) ne saopštavajte Vaš pin nikome. Za pomoć se obratite nama, na gore navedene brojeve telefona.
 • Poslije svake upotrebe provjerite da li je Vaša kartica na sigurnom mjestu.
 • U slučaju gubitka i/ili krađe Vase kartice, prijavite nam što prije radi blokiranja stare i izdavanja nove.