Otplata na rate

  • Sa našom kreditnom karticom imate mogućnost plaćanja na rate kod trgovaca s kojima Banka ima potpisan ugovor .
  • Moguće je dogovoriti plaćanje na maksimalno 12 rata,čime stičete pogodnosti plaćenja bez kamata i naknada, a otplatu vršite kroz mjesečne izvode sa ratama unaprijed definisanim prilikom same kupovine.
  • Spisak prodajnih mjesta na kojima možete vršiti plaćanje na rate možete pronaći OVDJE.