Bonus

  • Prilikom plaćanja kreditnom karticom naše Banke možete ostvarivati novčani bonus na ostvarene transakcije a koji Vam se prikazuje na Vašim mjesečnim izvodima.
  • Ostvareni bonus možete iskoristiti prilikom plaćanja na svim prodajnim mjestima sa kojima Banka ima sklopljen ugovor, na način, da Vam se ukupni plaćeni iznos umanji za iznos ostvarenog bonusa.
  • ZiraatBank BH je jedina Banka u BiH koja Vam omogućava ostvarenje bonusa tokom kupovine..

Spisak prodajnih mjesta na kojima možete ostvariti bonus možete pronaći OVDJE.