Korespondentne Banke

Kao kćerka-banka jedne od najvećih turskih državnih banka, ZiraatBank BH dd je potpomognuta sa razgranatom mrežom korespondentnog bankarstva majke-banke T.C.Ziraat Bankasi A.S. Turska.

Ova mreža svojim snažnim prisustvom u 18 zemalja širom svijeta doprinosi međunarodnim operacijama Banke, uz čiju podršku naše korespondentno bankarstvo također razvija i održava odnose s bankama i financijskim institucijama širom svijeta.

U okviru korespondentnog bankarstva nasa Banka Vam nudi sljedece usluge:

  • direktne konfirmacije garancija i akreditiva od strane prvoklasnih inostranih banaka
  • upravljenje gotovinom
  • prijenos sredstava/plaćanja

Lista korespondentnih banaka:

 

BANK S.W.I.F.T. OUR ACCOUNT NUMBER
COMMERZBANK AG  COBADEFF 400/8769523 ( EUR )- F/X,MM, CP
Frankfurt, Germany
KBC BANK NV  KREDBEBB 480-9587921-61 (EUR) F/X,MM, CP
Brussels, Belgium 
ZIRAAT INTERNATIONAL AG   TCZBDEFF 1000798999 (EUR)- F/X,MM, CP
Frankfurt, Germany 
DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFF 936276510 (EUR )- F/X,MM, CP
Frankfurt, Germany
T.C. ZIRAAT BANKASI BRANCH TCZBGB2L 21993004 (GBP)- F/X,MM, CP
London, U.K.                                                                                          
                                                                                                                
T.C. ZIRAAT BANKASI HQ TCZBTR2A 999000185025 (USD)- F/X,MM, CP
Ankara, Turkey                                                                                      
TCZBTR2A 999000185025 (USD)- F/X,MM, CP
T.C. ZIRAAT BANKASI HQ TCZBTR2A
Ankara, Turkey 999000185026 (EUR)- F/X,MM, CP
999000185027 ( TRY)- F/X,MM,CP
999000185028 ( DKK)- F/X,MM,CP
999000185029 ( CHF)- F/X,MM,CP
999000185030 (SEK) – F/X,MM,CP
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. ZKBATRIS 44100030-1 (EUR )- F/X,MM, CP
Istanbul, Turkey