E-Banking

Halcom E-bank za pravna lica

Halcom E-Bank predstavlja korisničku aplikaciju namijenjenu lakšem, bržem i jeftinijem poslovanju pravnih lica.

Halcom E-Bank Vam pruža mogućnost obavljanja domaćih i inostranih finansijskih transakcija elektronskim putem, kao i mnogo drugih korisnih opcija.

Naši korisnici posredstvom ove usluge imaju mogućnosti:

 • KM i devizna plaćanja;
 • Izvode po svim računima i njihovo štampanje;
 • Pregled stanja i prometa po računima;
 • Kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • Potvrde o izvršenim plaćanjima i promjenama na računu;
 • Samo sa jednom pametnom karticom/USB stickom obavljati platni promet sa svim bankama kod kojih je otvoren račun (a koje imaju Halcom E-bank aplikaciju);
 • Priprema naloga za plaćanje koji se mogu datirati sa kasnijim datumom;
 • Višekratno korištenje već procesiranih i pripremljenih naloga;
 • Mogućnost integracije sa postojećim sistemima unutar vaše firme.

Uslovi za pristup Halcom E-banking sistemu:

 • Otvoren transakcijski račun;
 • Klijent ne smije biti blokiran;
 • Potpisani i ovjereni obrazci i dokumenti neophodni za pristup E-banking sistemu.

Za pristup aplikaciji Halcom E-Bank, neophodno je da Korisnik ima otvoren KM i/ili devizni račun u Banci, a zatim da dostavi sljedeće dokumente:

1. Ako je Klijent postojeći korisnik aplikacije Halcom E-Bank u drugoj banci, našoj banci dostavlja sljedeća dokumenta:

 • Zahtjev za dobivanje digitalne potvrde ovlaštene osobe – Obrazac H2 (za svakog korisnika pojedinačno).
 • Zahtjev za odobrenje korištenja aplikacije Hal E-Bank – Obrazac H3
 • Fotokopiju ličnih karata lica za koja se traže smart kartice

Po okončanju procedure, Banka će omogućiti Korisniku korištenje Halcom E-Bank sistema pri ćemu će se popisati Ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva (E-Bank).

2. Ako Klijent nije do sada koristio aplikaciju Hal E-Bank, Banci dostavlja sljedeća dokumenta:

 • Generalnu narudžbenicu – Obrazac H1
 • Zahtjev za dobivanje digitalne potvrde ovlaštene osobe – Obrazac H2 (za svakog korisnika pojedinačno).
 • Zahtjev za odobrenje korištenja aplikacije Hal E-Bank – Obrazac H3
 • Fotokopiju ličnih karata lica za koja se traže smart kartice

Po okončanju procedure, Banka će omogućiti Korisniku korištenje Halcom E-Bank sistema pri ćemu će se popisati Ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva (E-Bank).

Dokumentacija se može predati u bilo kojoj našoj poslovnici. 

Predmetne obrazce možete preuzeti ovdje:

Uputstva za korištenje možete preuzeti ovdje:

http://www.halcom.ba/ba/podrska-ba/?action=showEntry&data=557

Minimalni sistemski zahtjevi za korištenje Halcom E-bank sistema: PC sa Windows 98/2000/XP/7

Procesor od najmanje 333 MHz
RAM 64 MB (preporučuje se 128+ MB)
500 MB slobodnog prostora na HDD
CD jedinica
slobodan USB port
pametna kartica
čitač pametnih kartica
Broadband ili dial up internet veza