Kreditna linija Republike Turske

Finansijsku liniju je obezbjedila Ziraat Bank Turska u iznosu od jedne stotine miliona Eura ( EUR 100,000,000 ) na period od deset godina.

Namjena sredstava finansijske linije je da omogući pristup finansiranjima za investiranja u poljoprivredu i drugu proizvodnju, turizam i ostale vezane usluge fizičkim licima i malim i srednjim preduzećima ( SME ), sa osobitim naglaskom na održivi manjinski povratak na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Sredstva iz Kreditne linije odobravat će se:

Fizičkim licima za:

a) Finansiranje kupovine zemljišta, osobama koje su se vratile ili će se vratiti na mjesto prijeratnog stanovanja, a u cilju realizacije poljoprivrednih aktivnosti;
b) Finansiranje kupovine zemljišta, a u cilju realizacije poljoprivrednih aktivnosti, od strane drugih fizičkih lica;
c) Finansiranje tekućih potreba za realizaciju poljoprivrednih aktivnosti ( u širem smislu ) i sl.
d) Finansiranje poljoprivrednih / privrednih samostalnih privrednika – obrtnika i drugih fizičih lica u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta odnosno samozapošljavanja;
e) Finansiranje kupovine i renoviranje nekretnina sa ciljem stanovanja ( za povratnike );
f) Finansiranje aktivnosti vezanih za razvoj i promociju turističke ponude;
g) Finansiranje troškova obrazovanja, te potrošnih roba osobama koje su se vratile ili će se vratiti na mjesto prijeratnog stanovanja, a sve u cilju unapređenja životnog standarda,
odnosno pružanja podrške održivom povratku;
h) Ostalo.

Pravnim licima:

  • Malim i srednjim preduzećima

Poslovne grane:

1) Sektor proizvodno – prerađivačke industrije ;
2) Poljoprivreda,
3) Turizam
4) Mali obrti, trgovci i zanatlije,
5) Povezane usluge,
6) Ostalo

Uslovi:

  • Da je firma u privatno vlasništvu, minimalno 50,01% a čije vlasnike i upravu odlikuju poslovne karakteristike kao što su poštenje, iskustvo, odgovornosti ;
  • Da je firma zdrave finansijske strukture, zadovoljavajućeg boniteta i prihvatljivog kredibiliteta.

Napomena:

  • Finansiranje će biti odobravano u BAM valuti
  • Jedan pojedinačni korisnik – fizičko lice, ukoliko se procjeni kreditno sposobnim, može imati po jedno od svakog tipa finansiranja koja se nude ovoj grupi klijenata
  • Jedan SME korisnik, ukoliko se procjeni kreditno sposobnim, može u isto vrijeme imati samo jedno finansiranje za obrtna sredstva i jedno finansiranje za investiciju
  • Jedan klijent može aplicirati za određena finansiranja više puta u periodu od deset godina, ukoliko zadovoljava uslove za odobrenje finansiranja.

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje