Ziraat u BiH

 • ZiraatBank BH d.d. je 1996. godine stekla pravo na rad i pružanju bakarskih usluga u Bosni i Hercegovini, a već u Martu 1997. započela je s radom u Sarajevu kao prva banka u Bosni i Hercegovini sa inostranim kapitalom.
 • ZiraatBank BH d.d. je podružnica Turske državne Ziraat Bankasi A.S. koja vam nudi sve vrste bankarskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini:
  domaći i strani platni promet putem swifta; razmjena valuta; izdavanje i upravljanje platnim karticama; izdavanje i upravljanje međunarodno važećim kreditnim karticama; potrošački krediti; stambeni krediti; auto krediti; poslovni krediti; dokumentarni poslovi i garancije; Western union; E-bankarstvo; računi i depoziti; ATM usluge; POS terminali Značajni datumi poslovanja ZiraatBank BH dd
 • 1996 - Oktobar
  Turkish Ziraat Bank Bosnia dd, 1996 godine od strane Agencije za Bankarsto dobija dozvolu za rad i pružanje svih banakrskih usluga u Bosni i Hercegovini .
 • 1997 - Mart
  Turkish Ziraat Bank Bosnia dd započinje s radom u Sarajevu kao prva banka u Bosni i Hercegovini osnovana inostranim kapitalom. Temeljni kapital banke iznosi 10.000.000 DM.
 • 1997 - Avgust
  Banka je postala član BAMCARD-a Sarajevo .
 • 1998 - Avgust
  Banka se uključuje i postaje član SWIFT grupe ,najveće svjetske mreže za finansijske transakcije.
 • 1999 - Januar
  Banka otvara drugu i novu poslovnu jedinicu u Sarajevu.
 • 1999 - Februar
  Banka stiče VISA licencu za izdavanje i prihvatanje VISA međunarodne kartice.
 • 1999 - April
  Banka stiče Eurocard i Mastercard licencu za izdavanje i prihvatanje medunarodnih EC&MC kartica.
 • 1999 - Novembar
  Banka izdaje VISA kreditne kartice, prvu Bosansko-Hercegovačku platnu karticu što je predstavlja pionirom u zemlji.
 • 2000 - Februar
  Nakon odluke Skupštine Banke ,dobit sa 1999 godinom prenosi se u rezervna sredstva što je dodatno ojačalo stabilnost Banke i kapitalnu moć na finansijskiom tržištu.
 • 2000 - Februar
  Banka keš injekcijom od 15.000.000 KM povečava svoj kapital na 25.000.000 KM što je čini jednom od najvećih banaka u domaćem bankarskom sektoru.
 • 2000 - Maj
  Banka postaje član Western Union grupe. Svojim komitentima omugučava brzo i sigurno slanje novca kako u KM, tako i u EUR ili USD.
 • 2000 - Avgust
  Banka izdaje prvu Maestro karticu u Bosni i Hercegovini.
 • 2001 - Oktobar
  Turkish Ziraat Bank Bosnia dd je među prvim bankama zadovoljila uslove Agencije za osiguranje depozita koja garantuje uloge do 5.000 KM.
 • 2001 - Mart
  Nakon odluke Skupštine Banke, dobit iz 2000 godine prenosi se u rezervna sredstva što je dodatno ojačalo stabilnost Banke i kapitalnu moć na finansijskom tržištu.
 • 2002 - Februar
  Banka širi svoju poslovnu mrežu i otvara treću poslovnu jedinicu u Sarajevu- Butmir
 • 2002 - April
  Prema izvještaju nezavisnih revizora, Banka 2001 godine postaje prva banka u BIH po profitabilnosti po radniku.
 • 2002 - Juli
  Nakon odluke Skupstine Banke ,dobit sa 2001 g. prenosi se u rezervna sredstva sto je dodatno ojacalo stabilnost Banke i kapitalnu moc na finansijskiom trzistu.
 • 2002 - Novembar
  Banka je počela sa izdavanjem debitne Maestro kartice u Bosni i Hercegovini.
 • 2003 - Januar
  Pored klasičnog bankrastva, Turkish Ziraat Bank Bosnia dd nudi i elektronsko bankarstvo koje omogučava direktan pristup računima 24 sata na dan
 • 2003 - Juni
  Nakon odluke Skupštine Banke, dobit iz 2002 godine prenosi se u rezervna sredstva što je dodatno ojačalo stabilnost Banke i kapitalnu moć na finansijskom trzištu.
 • 2004 - Mart
  Banka širi svoju poslovnu mrežu i otvara novu poslovnu jedinicu u Tuzli.
 • 2004 - Maj
  Nakon odluke Skupštine Banke, dobit iz 2003 godine prenosi se u rezervna sredstva što je dodatno ojačalo stabilnost Banke i kapitalnu moć na finansijskom trzištu. Kapital iznosi 50.000.000 KM.
 • 2004 - Juni
  Banka otvara svoju novu poslovnu jedinicu u Zenici.
 • 2004 - Septembar
  Turkish Ziraat Bank Bosnia dd je prva banka u Bosni i Hercegovina koja pruža usluge POZIVNOG CENTRA.
 • 2005 - Mart
  Banka otvara svoju novu poslovnu jedinicu u Ilidži.
 • 2005 - Juli
  Banka otvara svoju novu poslovnu jedinicu u Mostaru.
 • 2005 - December
  Banka otvara svoju novu poslovnu jedinicu u Bihaću
 • 2006-Juni
  Prva Chip kreditna kartica.
 • 2007 - Decembar
  Kapital povećan na 60.000.000 KM.