Ziraat Historijat

ZiraatBank BH d.d. svoj početak bilježi osnivanjem prve agrarne finansijske institucije 1863 još za vrijeme Osmanskog carstva. Osnivanjem Republike Turske banka je transformisana u nezavisnu državnu ekonomsku instituciju, podržavajući poljoprivredni sektor i poslujući uz državnu garanciju. 1973. godine Ziraat Banka, unutrašnjim preuređenjem, postaje samostalna u obavljanju svih vrsta bankarskih usluga i konstituiše se kao komercijana banka.

Danas, zajedno sa svojom strukturom i statusom dioničkog društva, Ziraat Banka je afirmisana kao jedna od najiskusnijih i široko organizovanih banaka u Turskoj.

Kao najveća državna banka Republike Turske, u svom sastavu ima 8 stranih podružnica, 5 stranih i 24 regionalna centra, 3 korporativne poslovne jedinice, 1 strano predstavnistvo, 1.136 domaćih poslovnica i preko 22 hiljade uposlenika. Pored Ziraat banke, Ziraat mrežu čine osiguranja, leasing, investiciono-osiguravajuci fondovi....

Tokom svog 145-godišnjeg uspješnog rada i posotojanja, sa razgranatom mrežom podružnica i poslovnica širom svijeta , T.C.Z.B. je zadržala poziciju stabilnog člana prvoklasnog bankarskog središta i kao takva svojim komitentima pruža prisustvo u svim značajnim finansijskim centrima svijeta.

Više Informacija na: