Ključ u Vaše ruke

Akcija Stambenih kredita

Potreban Vam je novac za kupovinu stana?

Stambeni krediti sa FIKSNOM KAMATNOM STOPOM tokom cijelog otplatnog perioda!

Namjena - kratkoročni ili dugoročni namjenski krediti, čija namjena je finansiranje kupovine stambene jedinice, koji se odobravaju svim fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima.

Isplata kredita- vrši se na način da se kreditna sredstva isplaćuju na račun prodavca nekretnine, po osnovu kupoprodajnog ugovora, uz mogućnost gotovinske isplate do 30%

Iznos kredita - determiniran je visinom mjesečnih primanja na način da se primjenjuje kriterij da mjesečni anuitet podnosioca zahtjeva ne smije prelaziti ½ redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista ne prelaze iznos od 1000,00KM, odnosno 2/3 redovnih mjesečnih primanja ukoliko ista prelaze iznos od 1000,00KM.

  • Maksimalan rok otplate - do 20 godina
  • Kamatna stopa*              Već od 5,00% (fiksna)               (EKS 5,71%)**
  • Naknade (jednokratno)
  • Naknada za obradu kredita 0,50% za kredite od 121 do 240 mjeseci
  • Naknada za obradu kredita 1,00% za kredite do 120 mjeseci
  • održavanje kreditnog računa 50,00 KM fiksno
  • Obezbjeđenje – nekretnina koja se kupuje, uz obaveznu policu osiguranja iste vinkuliranu u korist Banke za sve vrijeme otplate kredita, kao i druga sredstva obezbjeđenja.

Napomena

* Kamatna stopa zavisi od roka otplate, firme uposlenja klijenta te poslovnog odnosa sa firmom u kojoj je klijent zaposlen.

** Prilikom izračuna efektivne kamatne stope za kredit u iznosu od KM 60.000,00 na rok otplate 120 mjeseci i nominalnu kamarnu stopu  5,29, u troškove su uzeti u obzir: iznos kamate za vrijeme cijele otplate kredita, naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak procjene vrijednosti nekretnine, mjenica, pribavljanje ZK izvatka i ovjera dokumentacije.

Za više informacija o mreži naših poslovnica kliknite ovdje